duomenų apsauga

Nėra būtina įvesti asmeninius duomenis, kad galėtumėte naršyti mūsų internetiniame puslapyje. Visais atvejais, kai yra galimybė įvesti asmeninius arba darbinius duomenis, tokius kaip e-pašto adresas, vardas, pašto adresas, šią informaciją galite suteikti savanorišku pagrindu. Galima ir/arba apmokėti už pasiūlytas paslaugas ir gėrybes net ir neįvedus asmeninių duomenų, o tik pateikus anoniminius duomenis, ar pseudonimą - kiek tai yra techniškai galima ir pagrįsta bei leidžiama įstatymų.Mes siųsime Jūsų įvestu e-pašto adresu informaciją apie mūsų produktus ir teikiamas paslaugas. Neskelbsime Jūsų e-pašto tretiems asmenis ir nesiųsime Jums reklamos iš trečiųjų asmenų. Kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje yra galimybė nutraukti jo prenumeratą. Veiksmai ir Jūsų pasirinkimai mūsų atsiųstame e-pašte paspaudžiant įterptą nuorodą, arba dirbant internetiniame puslapyje yra atliekami anonimiškai, todėl jų neįmanoma susieti su vartotojo šablonais.